Spar 400,- på helårspakke med
basedekk og piggdekk.

1.796 kr1.796 kr

Anbefalt av Dag Otto Lauritzen!

"Med en gang det kommer litt snø eller is, så tar jeg på reTyre-piggdekk, som man kan ta av og på sykkelen på 30-40 sekunder"

- Dag Otto Lauritzen

Om Winter Traveler
Winter Traveler er designet spesielt for den urbane vintersyklisten. Med lav vekt, lettrullende mønster og 160 karbidpigger blir vintersykling enkelt og trygt. 

160 Karbid-pigger

Med 160 skarpe karbid-piggspisser med aluminiumskropp får vi lette og holdbare pigger med optimalt feste på is.

Seiping

Seiping er små "kutt" i knastene, som øker dekkets evne til å gripe tak i underlaget. Seiping sikrer godt grep på snø.  

Vintergummi

Vår unike vintergummi gir eksepsjonelt godt veigrep og er utviklet for å gi utmerket grep på snø og is.

«reTyre gjør helårssykling enklere og tryggere, uten at du trenger å kunne mye om sykkel»

Dag Otto Lauritzen

Hvordan fungerer reTyre?

Hva er reTyre?

reTyre er et norskutviklet modulært dekksystem som gir syklister friheten og fleksibiliteten til å sykle når som helst og hvor som helst, uansett erfaring. 

En enklere sykkelhverdag

Været skifter fort - nå gjør dekket det også - transformer din sykkel til en helårssykkel med modulære dekk fra reTyre. 

Ikke la syklingen stoppes av morgenfrost, snøbyger eller andre uforutsette værfenomener. Si farvel til lange ventetider på verksted når piggdekk-sesongen starter og slutter. Slipp å måtte sykle rundt på piggdekk når du ikke trenger det. 

reTyre er utviklet for norske forhold og for deg som vil senke terskelen for å la bilen stå. Dørstokkmilen for å sykle til jobb hele året blir ikke kortere enn med reTyre!

Systemet består av

  • Avtakbare Skins, altså dekkoverflater, med forskjellige mønster. Skins kan monteres og demonteres på under et minutt, uten verktøy eller mekke-ferdigheter.  
  • Et lettrullende basedekk som er klargjort med vår zip-on teknologi. Dette må man ha for å kunne benytte reTyre Skins.

Produktdetaljer og montering

Størrelser

26'' = 50-559/26x2.0 
27.5'' = 57-584/27.5x2.25   
28'' = 50-622/28x2.0 

29'' = 57-622/29x2.25

Produktvekt

26":      630g for basedekk
              530g for piggdekkoverflate (146 pigger)

27.5":  700g for basedekk
              670g for piggdekkoverflate (152 pigger)    

28":     700g for basedekk
              590g for piggdekkoverflate (160 pigger)

29":     790g for basedekk
              790g for piggdekkoverflate (160 pigger)

MONTERING

FAQ

Må du ta ut luft av sommerdekket for å sette på vinteroverflaten?

Nei. Vinteroverflaten er laget for å passe perfekt på dekket uten å ta ut noe luft. Ved førstegangs-bruk trenger dekket 24timer til å utvide seg før vinteroverflaten passer perfekt.  

Hvilke overflater passer vinteroverflaten til?

Isete urbane veier, lett snø og typisk byføre med varierende underlag. 

Kan jeg ha ulike vinteroverflater?

Ja det kan du. 


Avhengig av kjørestil, værforhold og personlige preferanser, kan du velge å: 


  • Bare bruke Winter Traveler på forhjulet for avanserte brukere som ønsker å redusere rullemotstanden selv om det er vinter og snø/is
  • Bruk Ice Racer (300 pigger) foran og Winter Traveler (160 pigger) på bakhjulet for å få bedre grep foran kombinert med mindre rullemotstand på bak, noe som fungerer bra på dypere snø.

Jeg er ny på vintersykling. Er det noe jeg trenger å tenke på angående vinterdekk?

Den eneste forskjellen er at piggene har en "innkjøringsperiode" på minimum 25 km på asfalt, med lave hastigheter og forsiktig oppbremsing og sving for at piggene kan "sette seg" sammen med gummien, som er normen for piggdekk. Etter innkjøringsperioden, bruk piggdekkene normalt mens du er på snø / is og bruk sommerdekket i tørre perioder..

Jeg har mistet noen piggder denne sesongen, er dette normalt?

Ja, hvis du kjører aktivt i vintersesongen, er det helt normalt å miste noen av piggene, men du kan bestille piggverktøyet med ekstra pigger og enkelt klargjøre skinnene til neste sesong. Du trenger ikke å kjøpe et nytt dekk!

Salgsbetingelser


Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.


Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her. 

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.


Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er:

Firmanavn: Retyre AS

Kontaktadresse: Glynitveien 27, 1400 Ski

E-post: contact@retyre.co

Telefonnummer: +47 22 33 40 00

Organisasjonsnummer: 915 027 121 MVA,

og betegnes i det følgende som reTyre / selger / selgeren.


Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper / kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. 

4. Avtaleinngåelse

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.


Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.


Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Videre forbeholder reTyre seg retten til å kansellere din bestilling dersom ett eller flere produkter kjøperen har bestilt er utsolgt, men forplikter oss til å informere kjøper enten via epost eller telefon så raskt vi oppdager dette. Ved kansellering vil beløpet vi har reservert bli fjernet.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.


Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.


Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt produktet.


Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett og returordning

Angrerett

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 30 dager fra angrefristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.


Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen skal derfor skje skriftlig via angreskjemaet.


Angrefristen begynner å løpe fra dagen produktet er mottatt av kjøper.

Kjøpers rett til å inspisere produktet

Ved skade på produktembalasje belastes ikke kjøper da dette faller innenfor rimelighetens grenser at blir ødelagt ved normal inspeksjon av varen.


Ved skade på originalembalasje belastes ikke kjøper da embalasjen kan ha blitt skadet av fraktselskap.


Kjøper kan sette produktet på sin sykkel for å sjekke at det er plass til både basedekk og skins i sykkelrammen og under sykkelskjermen gitt at sykkelen er ren slik at produktet ikke blir skittent.


Kjøper kan ikke sykle på produktet, men kan løfte hjulet opp fra bakken og snurre det rundt for å sjekke at det er nok plass til at produktet fungerer slik det skal.

Returordning

Kostnadsfri retur ved innsendt angreskjema eller annen beskjed innen 30 dager fra varen ble mottatt, og levering av ubrukt produkt i original emballasje. Informasjon om tilbakesendelse finnes i eposten du mottok ved bestilling, eller etter utfylt angreskjema.


Retur av brukte produkter på grunn av produktfeil går under garantiordningen i punkt 12.


Dersom kjøper returnerer produktene med en annen embalasje enn originalembalasjen, og selger blir fakturert av fraktselskapet for dette, trekkes denne fraktkostnaden fra returbeløpet før refundering. Det medfører også en forsinkelse av refunderingstidspunkt til tidspunktet når selger har mottatt faktura fra fraktselskap, noe som vanligvis skjer hver 14.dag.


Refundering skjer når produktene er mottatt og inspisert av selger.


Dersom produktet returneres og er skittent og/eller brukt forbeholder selger seg retten til å ikke godta returen, ettersom produktet ikke kan selges på nytt. Selger vil da sende produktet på nytt tilbake til kjøper. Selger betaler fraktkostnaden, men refunderer ingenting. Det er selgers ansvar å dokumentere ovenfor kjøper at produktet var skittent og/eller brukt da det ble returnert.

Angreskjema

9. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer produktet eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning, begrenset til erstatning av produktet eller dets verdi  fra selgeren.


Ved krav om misligholdsbeføyelser skal meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 1 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen.


Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.


Reklamasjon til selgeren skal skje skriftlig gjennom kontaktskjema på nettsiden.


Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.


Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert.


Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.


Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.


Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen.

12. Garanti

Selger sin garanti på produktene gjelder i 2 år eller til og med 5000 kjørte km, avhengig av hva som nås først. Erstatningen i garantisaker er begrenset til et nytt tilsvarende produkt.


I garantisaker kan du kontakte oss via dette skjemaet, så informerer vi om prosessen videre.


Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. 

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23400500 eller www.forbrukerradet.no

Hjelp, er det noe galt med produktet mitt?

Kontakt oss hvis du mistenker at det er noe galt med produktet ditt. Våre dekk er av høy kvalitet, og utviklet for best mulig sikkerhet og kjøreglede. Ytelsen kan påvirkes av mange ulike faktorer. Vi bidrar derfor med informasjonen og søtten du skulle trenge. Ta gjerne kontakt, uansett hva du vil vite.


Forbehold

Vi forsøker å holde informasjonen på nettsiden oppdatert, riktig og dekkende. Salgsbetingelsene gjelder likevel på grunnlag av informasjonen som var tilgjengelig på siden ved tidspunktet hvor handelen ble gjennomført.


Kontakt oss hvis vi ikke har svart på dine spørsmål.

Bra for helsa, bra for miljøet.
Bli helårssyklist du også!

1.796 kr1.796 kr

Spar 400,- på helårspakke med basedekk og piggdekk:


Anbefalt av Dag Otto Lauritsen!

"Med en gang det kommer litt snø eller is, så tar jeg på reTyre-piggdekk, som man kan ta av og på sykkelen på 30-40 sekunder"
- Dag Otto Lauritzen

Om Winter Traveler
Winter Traveler er designet spesielt for den urbane vintersyklisten. Med lav vekt, lettrullende mønster og 160 karbidpigger blir vintersykling enkelt og trygt. 

160 Karbid-pigger

Med 160 skarpe karbid-piggspisser med aluminiumskropp får vi lette og holdbare pigger med optimalt feste på is.

Seiping

Seiping er små "kutt" i knastene, som øker dekkets evne til å gripe tak i underlaget. Seiping sikrer godt grep på snø.  

Vintergummi

Vår unike vintergummi gir eksepsjonelt godt veigrep og er utviklet for å gi utmerket grep på snø og is.

«reTyre gjør helårssykling enklere og tryggere, uten at du trenger å kunne mye om sykkel»

Dag Otto Lauritzen

Hvordan fungerer reTyre?

Hva er reTyre?

reTyre er et norskutviklet modulært dekksystem som gir syklister friheten og fleksibiliteten til å sykle når som helst og hvor som helst, uansett erfaring. 

En enklere sykkelhverdag

Været skifter fort - nå gjør dekket det også - transformer din sykkel til en helårssykkel med modulære dekk fra reTyre. 

Ikke la syklingen stoppes av morgenfrost, snøbyger eller andre uforutsette værfenomener. Si farvel til lange ventetider på verksted når piggdekk-sesongen starter og slutter. Slipp å måtte sykle rundt på piggdekk når du ikke trenger det. 

reTyre er utviklet for norske forhold og for deg som vil senke terskelen for å la bilen stå. Dørstokkmilen for å sykle til jobb hele året blir ikke kortere enn med reTyre!

Systemet består av

  • Avtakbare Skins, altså dekkoverflater, med forskjellige mønster. Skins kan monteres og demonteres på under et minutt, uten verktøy eller mekke-ferdigheter.  
  • Et lettrullende basedekk som er klargjort med vår zip-on teknologi. Dette må man ha for å kunne benytte reTyre Skins.

Produktdetaljer og montering

Størrelser

26'' = 50-559/26x2.0 
27.5'' = 57-584/27.5x2.25   
28'' = 50-622/28x2.0 

29'' = 57-622/29x2.25

Produktvekt

26":      630g for basedekk
              530g for piggdekkoverflate (146 pigger)

27.5":  700g for basedekk
              670g for piggdekkoverflate (152 pigger)    

28":     700g for basedekk
              590g for piggdekkoverflate (160 pigger)

29":     790g for basedekk
              790g for piggdekkoverflate (160 pigger)

MONTERING

FAQ

Må du ta ut luft av sommerdekket for å sette på vinteroverflaten?

Nei. Vinteroverflaten er laget for å passe perfekt på dekket uten å ta ut noe luft. Ved førstegangs-bruk trenger dekket 24timer til å utvide seg før vinteroverflaten passer perfekt.  

Hvilke overflater passer vinteroverflaten til?

Isete urbane veier, lett snø og typisk byføre med varierende underlag. 

Kan jeg ha ulike vinteroverflater?

Ja det kan du. 


Avhengig av kjørestil, værforhold og personlige preferanser, kan du velge å: 


  • Bare bruke Winter Traveler på forhjulet for avanserte brukere som ønsker å redusere rullemotstanden selv om det er vinter og snø/is
  • Bruk Ice Racer (300 pigger) foran og Winter Traveler (160 pigger) på bakhjulet for å få bedre grep foran kombinert med mindre rullemotstand på bak, noe som fungerer bra på dypere snø.

Jeg er ny på vintersykling. Er det noe jeg trenger å tenke på angående vinterdekk?

Den eneste forskjellen er at piggene har en "innkjøringsperiode" på minimum 25 km på asfalt, med lave hastigheter og forsiktig oppbremsing og sving for at piggene kan "sette seg" sammen med gummien, som er normen for piggdekk. Etter innkjøringsperioden, bruk piggdekkene normalt mens du er på snø / is og bruk sommerdekket i tørre perioder..

Jeg har mistet noen piggder denne sesongen, er dette normalt?

Ja, hvis du kjører aktivt i vintersesongen, er det helt normalt å miste noen av piggene, men du kan bestille piggverktøyet med ekstra pigger og enkelt klargjøre skinnene til neste sesong. Du trenger ikke å kjøpe et nytt dekk!

Salgsbetingelser


Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.


Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her. 

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.


Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er:

Firmanavn: Retyre AS

Kontaktadresse: Glynitveien 27, 1400 Ski

E-post: contact@retyre.co

Telefonnummer: +47 22 33 40 00

Organisasjonsnummer: 915 027 121 MVA,

og betegnes i det følgende som reTyre / selger / selgeren.


Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper / kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. 

4. Avtaleinngåelse

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.


Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.


Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Videre forbeholder reTyre seg retten til å kansellere din bestilling dersom ett eller flere produkter kjøperen har bestilt er utsolgt, men forplikter oss til å informere kjøper enten via epost eller telefon så raskt vi oppdager dette. Ved kansellering vil beløpet vi har reservert bli fjernet.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.


Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.


Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt produktet.


Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett og returordning

Angrerett

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 30 dager fra angrefristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.


Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen skal derfor skje skriftlig via angreskjemaet.


Angrefristen begynner å løpe fra dagen produktet er mottatt av kjøper.

Kjøpers rett til å inspisere produktet

Ved skade på produktembalasje belastes ikke kjøper da dette faller innenfor rimelighetens grenser at blir ødelagt ved normal inspeksjon av varen.


Ved skade på originalembalasje belastes ikke kjøper da embalasjen kan ha blitt skadet av fraktselskap.


Kjøper kan sette produktet på sin sykkel for å sjekke at det er plass til både basedekk og skins i sykkelrammen og under sykkelskjermen gitt at sykkelen er ren slik at produktet ikke blir skittent.


Kjøper kan ikke sykle på produktet, men kan løfte hjulet opp fra bakken og snurre det rundt for å sjekke at det er nok plass til at produktet fungerer slik det skal.

Returordning

Kostnadsfri retur ved innsendt angreskjema eller annen beskjed innen 30 dager fra varen ble mottatt, og levering av ubrukt produkt i original emballasje. Informasjon om tilbakesendelse finnes i eposten du mottok ved bestilling, eller etter utfylt angreskjema.


Retur av brukte produkter på grunn av produktfeil går under garantiordningen i punkt 12.


Dersom kjøper returnerer produktene med en annen embalasje enn originalembalasjen, og selger blir fakturert av fraktselskapet for dette, trekkes denne fraktkostnaden fra returbeløpet før refundering. Det medfører også en forsinkelse av refunderingstidspunkt til tidspunktet når selger har mottatt faktura fra fraktselskap, noe som vanligvis skjer hver 14.dag.


Refundering skjer når produktene er mottatt og inspisert av selger.


Dersom produktet returneres og er skittent og/eller brukt forbeholder selger seg retten til å ikke godta returen, ettersom produktet ikke kan selges på nytt. Selger vil da sende produktet på nytt tilbake til kjøper. Selger betaler fraktkostnaden, men refunderer ingenting. Det er selgers ansvar å dokumentere ovenfor kjøper at produktet var skittent og/eller brukt da det ble returnert.

Angreskjema

9. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer produktet eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning, begrenset til erstatning av produktet eller dets verdi  fra selgeren.


Ved krav om misligholdsbeføyelser skal meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 1 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen.


Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.


Reklamasjon til selgeren skal skje skriftlig gjennom kontaktskjema på nettsiden.


Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.


Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert.


Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.


Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.


Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen.

12. Garanti

Selger sin garanti på produktene gjelder i 2 år eller til og med 5000 kjørte km, avhengig av hva som nås først. Erstatningen i garantisaker er begrenset til et nytt tilsvarende produkt.


I garantisaker kan du kontakte oss via dette skjemaet, så informerer vi om prosessen videre.


Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. 

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23400500 eller www.forbrukerradet.no

Hjelp, er det noe galt med produktet mitt?

Kontakt oss hvis du mistenker at det er noe galt med produktet ditt. Våre dekk er av høy kvalitet, og utviklet for best mulig sikkerhet og kjøreglede. Ytelsen kan påvirkes av mange ulike faktorer. Vi bidrar derfor med informasjonen og søtten du skulle trenge. Ta gjerne kontakt, uansett hva du vil vite.


Forbehold

Vi forsøker å holde informasjonen på nettsiden oppdatert, riktig og dekkende. Salgsbetingelsene gjelder likevel på grunnlag av informasjonen som var tilgjengelig på siden ved tidspunktet hvor handelen ble gjennomført.


Kontakt oss hvis vi ikke har svart på dine spørsmål.